SHE’S GOT SPIES – Debut Album

SHE’S GOT SPIES – Debut Album

Format: CD album and digital download
Buy here: https://shesgotspies.bandcamp.com/album/wedi-2

Release date: 14/09/2018

Publishing: Rheidol Records

‘Wedi’ is the Welsh language 14 track debut album from She’s Got Spies. It’s released on September 14th 2018, available on CD and digital download, on Rheidol Records.

The album spans recordings from 2006 to 2009 and these songs are here seeing the proper light of day for the first time in album form. The songs are an eclectic, melodic, sometimes summery, sometimes melancholic mix which work well together.

She’s Got Spies were formed in 2005 and were asked to perform on S4C’s Welsh language music programme Bandit before going on to perform live. Since then they’ve played several gigs around Wales including the National Eisteddfod, and have gone on to play in several countries including Russia, Italy, Bulgaria, and most recently, performed on board a ship in Antarctica. They have also previously recorded sessions for BBC Radio Cymru and received radio airplay as far afield as the USA. Laura hails from London originally, where she first started learning Welsh, before forming the band in Cardiff.

After spending a few years in exile in Moscow, Russia, Laura has returned home to release this debut, with gigs planned from September onwards.

‘Wedi’ Tracklist:

 1. Methu Meddwl – 2:52

 2. Dwi Wedi Marw – 3:06

 3. Gweld Dwbl – 2:02

 4. Yn Ôl Eto – 3:12

 5. Casau Bod Mewn Cariad – 3:12

 6. Bachgen Drwg – 3:54

 7. Dechrau Hȃf – 2:14

 8. Dy Wallt Di – 1:45

 9. Byw Yn Y Mynyddoedd – 3:24

 10. Dwi Ddim Yn Gwybod – 3:33

 11. Anweledig – 3:14

 12. Beth Bynnag – 2:41

 13. Nos Allan – 2:34

 14. Rhaid i Mi Fynd – 3:55

For further details please get in touch at:

info@shesgotspies.com

rheidolrecords@gmail.com

www.shesgotspies.com

 

ALBWM GYNTAF ‘WEDI’ ALLAN AR FEDI 14EG

Fformat: Ar CD ac i’w lawr lwytho yn ddigidol
Prynwch yma: https://shesgotspies.bandcamp.com/album/wedi-2

Dyddiad rhyddhau: 14/09/2018

Cyhoeddi: Rheidol Records

‘Wedi’ yw’r albym gyntaf gan She’s Got Spies. Rhyddheir yr albym iaith Gymraeg 14 trac ar Fedi 14 2018 ac mi fydd ar gael ar CD ac i’w lawr lwytho yn ddigidol. Recordwyd y caneuon rhwng 2006 a 2009 ac maent yn gweld golau dydd yma am y tro cyntaf ar ffurf albwm. Mae’r albym yn gymysgedd eclectig, melodig, weithiau hafaidd, weithiau melancolic, sy’n gweithio’n dda gyda’i gilydd fel casgliad.

Ffurfiwyd She’s Got Spies yn 2005. Yn fuan wedyn, gofynnwyd iddynt berfformio ar raglen cerddoriaeth Gymraeg S4C Bandit cyn iddynt fynd ymlaen i berfformio’n fyw. Ers hynny, maent wedi chwarae nifer o gigs o amgylch Cymru gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol, ac maent wedi mynd ymlaen i chwarae mewn sawl gwlad, yn gynnwys Rwsia, yr Eidal, Bwlgaria, ac yn fwyaf diweddar perfformiwyd ar long yn yr Antarctig. Maent hefyd wedi recordio sesiynau ar gyfer BBC Radio Cymru – sesiynau a gafodd sylw cyn belled a’r Unol Daleithiau.

Mae Laura o Lundain yn wreiddiol, lle dechreuodd ddysgu Cymraeg cyn ffurfio’r band yng Nghaerdydd. Ar ôl treulio ychydig o flynyddoedd yn alltud ym Moscow, Rwsia, mae Laura wedi dychwelyd adref i ryddhau’r albym gyntaf yma, gyda gigs wedi eu cynllunio o fis Medi ymlaen.

Rhestr caneuon ‘Wedi’

 1. Methu Meddwl – 2:52

 2. Dwi Wedi Marw – 3:06

 3. Gweld Dwbl – 2:02

 4. Yn Ôl Eto – 3:12

 5. Casau Bod Mewn Cariad – 3:12

 6. Bachgen Drwg – 3:54

 7. Dechrau Hȃf – 2:14

 8. Dy Wallt Di – 1:45

 9. Byw Yn Y Mynyddoedd – 3:24

 10. Dwi Ddim Yn Gwybod – 3:33

 11. Anweledig – 3:14

 12. Beth Bynnag – 2:41

 13. Nos Allan – 2:34

 14. Rhaid i Mi Fynd – 3:55

Am ragor o fanylion, cysylltwch â:

info@shesgotspies.com

rheidolrecords@gmail.com

www.shesgotspies.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *