Rheidiol Records Logo
Record Label | Music Publishing | Music Management
Label Recordiau | Cyhoeddi Cerddoriaeth | Rheolaeth Gerddorol

About • Amdanon ni

Rheidol Records is a record label and Music publishing company based in Cardiff, Wales, UK, EU. We have over 20 years’ experience in releasing many artists – from bands, solo artists and one off projects in both English and Welsh and have had music played on Radio 1, Radio 2, 6Music, Radio Wales, Radio Cymru, BBC World Service and various other stations around the world.

Artists associated with the label have appeared on music shows on BBC Wales TV and Welsh language artists frequently on S4C. Rheidol Records also has experience of managing, touring and promoting bands.

We also run Rheidol Publishing which provides a music publishing service allowing artists to claim royalties that they are due from Radio and TV play. We’re interested in new artists so please feel free to get in touch.

 

Label recordio a chwmni cyhoeddi cerddoriaeth yw Rheidol Records sy’n trigo yng Nghaerdydd (ar y foment). Mae gennym brofiad o weithio gyda llawer o artistiaid dros yr 20 mlynedd diwethaf boed yn rhyddau recordiau, cyhoeddi cerddoriaeth neu eu cynrychioli ar daith / eu rheoli at gyfer ymddangosiadau teledu / radio ac yn y blaen. Yr ydyn ni wedi llwyddo cael ein cerddoriaeth ar Radio 1, Radio 2, 6Music, Radio Wales, Radio Cymru ac wrth gwrs Radio Ceredigion.

Mae nifer o’r artistiaid wedi ymddangos ar deledu – S4C, BBC a Made in Cardiff.

Mae Cyhoeddiadau Rheidol yn casglu breindaliadau sy’n galluogi artistiaid I dderbyn taliadau ar gyfer eu cerddoriaeth yn cael ei chwarae ar radio a theledu. Rydym wastad â ddiddordeb gweithio â phobl newydd felly cysylltwch!

Publishing • Cyhoeddi

The publishing arm of Rheidol Records, cunningly called ‘Rheidol Publishing’ helps all types of artists claim royalties for their music for Radio, TV and online play. Please get in touch if you’d like more information about our service.

Mae Cyhoeddiadau Rheidol yn casglu breindaliadau ar gyfer cerddoriaeth yn cael ei chwarae ar y teledu, radio ac arlein gan bob math o artistiaid. Cysylltwch os am ragor o wybodaeth ar sut galler Rheidol eich helpu.

Rheidol have worked with the following and more besides:

Dyma rhai o’r artisitiaid mae Rheidol wedi gweithio â hwy:

Adwaith, She’s got Spies, Ashokan, Mellt, Ken Thomas, Lily Beau, Argrph, Hywel Pitts, Dyl Mei, Howl Griff, Argrph, Mabli Tudur...

Argrph
Argrph
Melt
Melt
Adwaith
Adwaith

Sounds • Synnau

Contact • Cyswllt

Please get in touch – we’d love to hear from you!
Cysylltwch â ni isod – siarad yn fuan!

rheidolrecords@gmail.com

07950 838227

Facebook

Twitter